Inscripció

La matrícula està viva durant tot el curs

Documents d'interès

La sol·licitud de preinscripció i el documents adjunts requerits es poden lliurar al centre de manera presencial de dimarts a dijous de 16:30h a 20:30h o bé enviar-los a escola@emumm.cat